Współpraca

Zasady współpracy 

Poniżej przedstawione zostały warunki dotyczące współpracy handlowej obowiązujące w naszej firmie Jantroj Trading

1) Sprzedaż replik typu Air Soft

Pełną odpowiedzialność wynikającą ze sprzedaży zakupionych replik Air Soft  zgodnie z obowiązującymi w danym kraju bądź na terenie Unii Europejskiej przepisami prawnymi, ponosi nabywca (klient firmy Jantroj Trading). Obowiązek nabywcy stanowi także zwrócenie uwagi klienta na kwestię bezpieczeństwa i wynikającego z niej znaczenia użycia masek ochronnych, okularów ochronnych lub innego tego typu sprzętu ochronnego podczas użytkowania Air Soft .  Nabywca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez firmę Jantroj Trading, spowodowanych nie wypełnieniem przez nabywcę któregokolwiek z założeń powyższej klauzuli. 

2) Zamówienia:

 Nie ma progu minimalnej wartości zamówienia.
Jeśli płatności nie zostaną uregulowane w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia transakcji (dla zamówień z przedpłatą), zamówienie zostanie usunięte z naszego systemu, co oznacza, że nie będziemy w stanie zagwarantować otrzymania produktów z anulowanego zamówienia.

Zamówione produkty, które nie mogły być wysłane, zostaną umieszczone w systemie jako oczekujące na dosłanie przy najbliższym zamówieniu lub zamienione na kredyt, który zostanie odjęty od wartości kolejnego zamówienia.

3) Ceny:

Wszystkie wymienione ceny w  katalogach, cennikach itp. są podawane w złotówkach i zawierają wliczony podatek VAT bez kosztów transportu – dla podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce, a dla pozostałych firm z UE i posiadających europejski numer NIP – w euro bez podatku VAT oraz kosztów transportu.

System rabatowy stanowi załącznik 1 i podlega on ciągłym zmianom.  

4) Terminy płatności

Wszystkie zamówienia są przekazywane do realizacji z chwilą zapłaty za zamówienie (lub wysyłane z opcją zapłaty przy odbiorze, przed wydaniem przez firmę transportową towaru).

5) Transport:

Koszty transportu są wyliczone zgodnie z obowiązującymi stawkami dostarczanymi przez firmy spedycyjne współpracujące z naszą firmą i są wyszczególniane jako oddzielna pozycja  na fakturze. Nabywca jest zwolniony z obowiązku organizowania dostawy własnym transportem. 

Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu podczas transportu nabywca ma obowiązek:

- Otrzymać podpis na dokumentach transportowych od kierowcy, potwierdzający zaistniałe uszkodzenia.

- Wykonać zdjęcie kartonu przed sprawdzeniem towaru.

Jeśli nabywca nie dopełni podanych wyżej czynności, firma Jantroj Trading nie będzie miała możliwości prowadzenia dochodzenia w kwestii odszkodowania z firmą spedycyjną, co będzie jednoznaczne dla nabywcy z utratą praw do wszelkich roszczeń reklamacyjnych.

 

6) Prawo do zwrotu towarów:

Dostarczone artykuły mogą być zwrócone naszej firmie pod warunkiem, że firma na piśmie, faxem, bądź drogą mailową potwierdzi ich przyjęcie. Każdy zwrócony produkt musi być oryginalnie zapakowany (nie może być wcześniej otwierany). Ponadto powinien być dostarczony do firmy  w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.  Kwota pieniężna  przekazana nabywcy za zwrócone produkty obliczona będzie  zgodnie z ceną zakupu. Artykuły przeznaczone do zwrotu nie mogą zostać przekazane przedstawicielom handlowym odwiedzającym nabywcę.


7) Gwarancje i reklamacje:

Wszystkie dostarczone produkty przez firmę są gotowe do dystrybucji.
Wadliwe produkty zostaną wymienione bądź naprawione przez firmę Jantroj Trading  bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Decyzja dotycząca naprawy bądź wymiany leży po stronie firmy. Gwarancja dotyczy jedynie nowych produktów zakupionych od firmy Jantroj Trading.

Nowe produkty uszkodzone z powodu niewłaściwego sposobu użytkowania nie podlegają wymianie.

Przykładowymi uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwego sposobu użytkowania są m.in.

·         Pęknięcie broni i/lub dodatkowego wyposażenia wynikającego z niewłaściwego użycia

·         Próby samodzielnych napraw bądź wymiany części

·         Używanie kulek które nie są przeznaczone dla danego modelu repliki Air Soft

·         Niewłaściwe wkładanie bądź wyjmowanie magazynku.

Części zapasowe i części podlegające zużyciu, takie jak sprężyny czy uszczelki, nie podlegają gwarancji.

Repliki Air Soft tracą prawo gwarancji w wypadku stwierdzenia nieautoryzowanych napraw lub otwarcia urządzenia przez użytkownika, o ile nabywca nie został uprawiony przez firmę Jantroj Trading do dokonywania wstępnych napraw we własnym zakresie.

Artykuły do naprawy powinny być wysyłane do naprawy razem z wypełnionym formularzem reklamacji RMA na stronie www. (osobno dla każdego artykułu) opisującym usterkę. Firma Jantroj Trading zachowuje prawo do decydowania czy dana naprawa zawiera się w ramach praw gwarancyjnych.

Produkty w ramach gwarancji muszą zostać dostarczone do naszej firmy  na koszt nabywcy.

Firma Jantroj Trading zastrzega sobie następujące prawa:

·         Prawo do zmiany ceny bez wcześniejszego poinformowania

·         Anulowania zamówień produktów, które nie znajdują się na magazynach

·         Błędów w druku cenników, katalogów itp.

·     Opóźnienia w dostawach wynikających z winy przedstawicieli spedycyjnych lub konieczności sprowadzenia produktów z dodatkowych magazynów

Transakcje zakupu artykułów podlegają prawu i są interpretowane zgodnie z polskim prawem. Sąd właściwy dla firmy rozstrzygać będzie wszystkie spory powstałe w związku z transakcją zakupu.

Złożenie zamówienia w firmie Jantroj Trading jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych postanowień.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel